2e prijs Cunera Verenigingswaardering

Tijdens de activiteitendag in en bij het Bestegoed in Elst heeft wethouder Simone Veldboer de Cunera Verenigingswaardering uitgereikt. Volleybalvereniging Musketiers en de “Formulierenbrigade” ontvingen beide een cheque ter waarde van € 500,-. De Jongerenraad ontving een cheque ter waarde van € 1.500,-. De jongerenraad heeft aangegeven het prijzengeld te verdelen onder de andere 2 winnaars, met de reden dat alle drie de organisaties evenveel recht heeft . Een ieder ontvangt dan ook € 833,33

Dankzij de hulp en ondersteuning van de vrijwilligers van de Formulierenbrigade zijn tal van mensen geholpen. Reden voor de gemeente Rhenen hen met de tweede prijs te waarderen.

Formulierenbrigade 

Formulierenbrigade (onderdeel van Stichting Noodfonds Rhenen) bestaat sinds twee jaar en heeft al veel inwoners van de gemeente geholpen. Zij houdt daartoe een wekelijks spreekuur in De Westpoort op de donderdagen van 9.00 tot 12.00 uur en in ‘t Bestegoed in Elst op de woensdagen van 9.30 tot 10.30. De werkzaamheden worden verricht door een zestal vrijwilligers.

In Rhenen zijn inwoners die moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden. Alhoewel er allerlei mogelijkheden zijn om hiervoor hulp te krijgen, maakt niet iedereen van deze ondersteuning gebruik. Mogelijke oorzaken zijn onder andere:
• taalbarrière
• gebrek aan kennis over de mogelijkheden van ondersteuning
• gebrek aan vaardigheden om gebruik te maken van de mogelijkheden (invullen formulieren, e.d.)
• onbekend met helpende instanties
• men ervaart een hoge drempel om gebruik te maken van ondersteuning (bijv. het in contact komen met ambtenaren, schuldgevoelens)

Hierdoor komt de hulp later op gang, waardoor de leefomstandigheden dikwijls zo zijn verslechterd dat het steeds lastiger wordt deze mensen te helpen. Ook vereist een verslechterde situatie een intensievere hulpverlening.