Achtergrond

safety-791341_640 - kopie
Steeds vaker zien we dat vooral mensen met een laag inkomen niet in staat zijn onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden, zoals vervanging van een defecte koelkast, stofzuiger e.d. Wanneer ook de gemeentelijke minimaregeling hierin niet voorziet, zien zij zich vaak gedwongen op andere levensbehoeften te bezuinigen of leningen af te sluiten of nota’s niet te betalen. Door de omstandigheden dreigen ze veelal in een neerwaartse spiraal te belanden.

Het Noodfonds Rhenen wil mensen in dergelijke onvoorziene situaties de helpende hand bieden en eenmalig financieel helpen om hun (gezins-) huishouding weer op orde te krijgen.

In verschillende gemeenten zijn door particulieren in samenwerking met kerken en/of gemeente stichtingen opgericht die ten doel hebben mensen in financiële nood -onder bepaalde voorwaarden- financieel te helpen en zo nodig te verwijzen naar de gemeente en/of hulpverleningsinstellingen.

euro-870758_1280In Rhenen ontvangt de Stichting Noodfonds Rhenen voor de jaren 2015 en 2016 een stimuleringsbijdrage van de gemeente uit de zogenaamde Klijnsma-gelden, geld van de rijksoverheid dat speciaal voor armoedebestrijding in de gemeente is vrijgemaakt. Verder ontvangt het noodfonds bijdragen van kerken en naar verwachting ook van particulieren.

 

Flyer

Een en ander staat ook nog eens beknopt in onze flyer vermeld. Klik hier om hem te bekijken.